Co to jest?

W naszym organizmie istnieje wiele typów kolagenu zapewniającego integralność struktury tkanek skóry, kości, ścięgien, chrząstek, włosów itp.

Kolagen to białko proste; zbudowany jest z aminokwasów. Funkcją kolagenu jest spajanie komórek i utrzymywanie tkanek i narządów w odpowiedniej formie. W skórze odpowiada za utrzymanie odpowiedniego napięcia, nawilżenia, elastyczności i jędrności.

W wieku około 25 lat nasza skóra zaczyna zmieniać właściwości – staje się mniej elastyczna, mniej nawilżona, traci jędrność i odporność na wpływ czynników
zewnętrznych. Wolne rodniki, toksyny i enzymy niszczą włókna występujące w skórze, a w organizmie spada wydajność produkcji kolagenu. To jest ten moment, w którym powinniśmy sięgnąć po Kolagen Naturalny Inventia – najbardziej zbliżony w swej budowie do tego naturalnie występującego w organizmie ludzkim.

W celu uzyskania produktu o najwyższych parametrach użytkowych współpracujemy z wybitnymi specjalistami branży biochemicznej, biotechnologicznej, kosmetologicznej i farmaceutycznej. Współpracujemy również z wiodącymi instytutami naukowymi; jesteśmy otwarci ma nowe kierunki współpracy dające możliwości rozszerzania zastosowań kolagenu naturalnego, izolowanego ze skór ryb. Nasz potencjał, wiedza i zaplecze produkcyjne, otwierają szerokie horyzonty nawiązywania owocnych działań z kontrahentami.

Cały proces produkcji prowadzony jest w sterylnych, laboratoryjnych warunkach i objęty jest rygorystyczną kontrolą jakości, w wyniku której powstają produkty spełniające bardzo surowe normy, zgodnie ze standardem GMP i GHP. Również dobór miejsc pozyskiwania surowca pochodzenia rybiego został przeprowadzony bardzo starannie. Surowce pochodzą z zakładów przetwórstwa rybnego posiadających systemy HACCP, a każda partia surowca poddawana jest analizom.

Celem naszej firmy jest ciągłe podnoszenie satysfakcji naszych klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów. Cel ten realizujemy między innymi poprzez wdrożenie w 2009 roku, certyfikację oraz utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego na normach:

  • PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania.”,
  • PN-EN ISO 22000:2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego”,
  • PN-EN ISO 22716 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik dobrych praktyk produkcji.”

Pracownicy Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. zostali przeszkoleni w zakresie systemu GMP, GHP, HACCP, ISO i są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym procesie wytwarzania i wprowadzania do obrotu naszych produktów i jednocześnie odpowiadają za ich bezpieczeństwo żywnościowe i jakościowe.

System zarządzania dotyczy wszystkich wyrobów wytwarzanych w Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. i obejmuje następujące etapy ich obróbki: przyjęcie surowców, magazynowanie surowców, produkcję mas, konfekcję mas, znakowanie, pakowanie wyrobu gotowego, magazynowanie wyrobu gotowego i dystrybucję.

Szanujemy środowisko, w którym pracujemy i żyjemy. Dążymy do stosowania bezpiecznych i efektywnych technologii, aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości odpadów i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Strategię firmy, zwłaszcza w początkowym okresie, można określić jako strategię niszową o wysokiej specjalizacji polegającej na wykorzystaniu techniki ekstrakcji kolagenu ze skór rybich. Opracowując własną metodę otrzymywania kolagenu wytrzymującego wyższe temperatury denaturacji do 28 st. C (w konkurencji wytrzymywały do 15 st. C, potem 22 st. C), firma sprostała specyficznym wymaganiom klienta. Utrzymując bardzo wysoką jakość, pomimo wysokiej ceny produktu, firmie udało się zdobyć znaczący udział w krajowym rynku. Jednocześnie firma prowadzi prace badawcze własne i w różnych ośrodkach naukowych, nad nowymi kierunkami wykorzystania kolagenu w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych jest dokonywane za pomocą środków własnych.

Plany na najbliższe lata zakładają utrzymanie specjalizacji w produkcji kolagenu, ulepszenie jego właściwości użytkowych, rozszerzenie asortymentu wyrobów w oparciu o własne technologie, dalszą rozbudowę zakładu.

KOLAGEN NATURALNY INVENTIA®
Informacje szczegółowe

Kolagen jest białkiem o charakterystycznym składzie aminokwasowym. Białko to zawiera dużo glicyny, proliny i alaniny, które stanowią około 60% wszystkich aminokwasów. Ponadto w wyniku przemian potranslacynych obecne są w nim specyficzne, charakterystyczne dla kolagenu aminokwasy tj. 3- i 4- hydroksyprolina oraz hydroksylizyna. W łańcuchu alfa występuje powtarzająca się trójpeptydowa sekwencja glicyna-X-Y, gdzie miejsce X zajmowane jest najczęściej przez prolinę a Y przez hydroksyprolinę. W budowie łańcucha alfa uczestniczą prawie wszystkie aminokwasy lecz ich ilość nie jest stała i uzależniona od rodzaju tkanki, gatunku, wieku a także rasy i płci.

Kolagen Naturalny Inventia jest preparatem naturalnym, uzyskiwanym ze skór Hypophthalmichthys molitrix poprzez delikatną ekstrakcję w optymalnych warunkach labolatoryjnych.

Biosynteza
Biosynteza kolagenu rozpoczyna się w polisomach retiulum endoplazmatycznego od syntezy łańcuchów pro-alfa1 i pro-alfa2 prokolagenu o masie 150kDa. W miarę wydłużania się łańcucha prokolagenu niektóre reszty proliny i lizyny ulegają hydroksylacji. Środkowa część łańcucha prokolagenu ma konformacje lewoskrętnego, mocno rozciągniętego helisu zakończonego po obu stronach nie skręconymi odcinkami tzw. propeptydami zamykającymi typu N i C. Fragmenty te odpowiadają za poprawną agregacie i transport poszczególnych łańcuchów. Dzięki wewnątrz- i międzymolekularnym pomostom dwusiarczkowym w propeptydach zamykających trzy łańcuchy prokolagenu układają się równolegle i następuje ich skręcenie w środkowej części w prawą stronę. Taki prokolagen ulega sekrecji przez błonę komórkowa a dwie endopeptydazy usuwają oba odcinki przedłużające. W ten sposób powstaje dojrzały tropokolagen, który poprzez szeregowe i równoległe łączenia ulega spontanicznej polimeryzacji do włókienek. Ponadto konformacja cząsteczki utrzymywana jest przez oddziaływania słabej mocy tj. hydrofobowe, elektrostatyczne i wodorowe jaki i oddziaływania mocne tj. jonowe i kowalencyjne pomiędzy poszczególnymi łańcuchami alfa tworzącymi tropokolagen. Tropokolagen (dojrzała cząsteczka kolagenu) może być homotrimerem, złożonym z 3 identycznych łańcuchów lub heterotrimerem złożonym z 2 lub 3 różnych łańcuchów.

Ze względu na właściwości biologiczne, nietoksyczność, biozgodność ze wszystkimi organizmami żywymi oraz duże rozpowszechnienie kolagen jest stosowany jako biomateriał w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Kolagen nie jest białkiem statycznym. W ciągu całego życia w organizmie dochodzi do ciągłej wymiany kolagenu. Stare włókna ulegają rozpadowi i zastępowane są przez nowe. Po 25 roku życia w skórze włókna kolagenowe zaczynają rozpadać się szybciej niż tworzone są nowe. Proces ten nasila się wraz z wiekiem. Naturalny proces starzenia prowadzi do widocznych objawów. Na początku obserwowane są niewielkie przesuszenie skóry i drobne zmarszczki mimiczne, które następnie pogłębiają się.
Ponadto różnego rodzaju czynniki np. promieniowanie UV, palenie papierosów, zanieczyszczenia środowiska, długotrwała praca przed komputerem, stres oraz nieprawidłowa dieta mogą prowadzić do przedwczesnego niszczenia naturalnej struktury kolagenu. Wykazano między innymi, że duże dawki promieniowania mogą doprowadzić do zniszczenia naturalnej struktury kolagenu – do jego denaturacji. Dotychczasowe badania wykazały, że roztwory kolagenu pod wpływem promieniowania UV tracą zdolność do wytwarzania fibryl, a wynikiem procesów fotochemicznych jest zarówno sieciowanie jak i degradacja. Głównymi chromoforami absorbującymi UV w kolagenie są aminokwasy aromatyczne: tyrozyna i fenyloalanina. Typ reakcji fotochemicznych i ich wydajność zależy również od obecności substancji towarzyszących temu białku.

Kolagen I (2[alfa1I]alfa2) zawiera dwa łańcuchy peptydowe alfa1 typu I i jeden łańcuch alfa2 typu I. Kolagen I jest typowym przedstawicielem kolagenu skór ssaków (w tkance łącznej jest związany z 1 cząsteczka mukopolisacharydu).

Pozostałe składniki Kolagenu Naturalnego Inventia
Kolejnym składnikiem naszego kosmetyku jest kwas mlekowy.
Kwas mlekowy jest kwasem owocowym i należy do grupy alfahydroksykwasów (AHA). Ponadto kwas mlekowy jest „zielonym” surowcem, gdyż pozyskiwany jest ze źródeł naturalnych i jest całkowicie biodegradowalnych. Kwas ten jest otrzymywany na drodze biotechnologicznej poprzez fermentację cukru przez bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus). Godny uwagi jest fakt, iż substancja ta posiada statut GRAS czyli jest ona ogólnie uznana za bezpieczną.
Kwas mlekowy w zależności od stężenia może działać jako substancja złuszczająca, regenerująca i nawilżająca (w ilości w jakiej występuje w naszym kolagenie ma działanie nawilżające i regenerujące). Kwas ten działa najlepiej w pH 3 – 4 (jak w naszym produkcie).
Badania kliniczne jednoznacznie wykazały, że preparaty zawierające w swoim składzie kwasy owocowe korzystnie wpływają na stan oraz wygląd skóry, przy czym preparaty takie są szczególnie polecane osobom ze skórą suchą i/lub z widocznymi oznakami starzenia.
Nadmierne rozbudowanie się komórek naskórka powoduje, że skóra staje się gruba i matowa. Kwas mlekowy jest niewielką cząsteczką i dzięki temu łatwo może wniknąć w skórę. Kwas ten rozluźnia warstwę korneocytową naskórka (rozpuszcza substancję sklejającą poszczególne komórki) i ułatwia jego złuszczanie. Konsekwencją tego procesu jest regulacja naturalnego złuszczania naskórka, a co za tym idzie stymulacja odnowy komórek głębiej położonych w tym głównie fibroblastów odpowiedzialnych za syntezę kolagenu i elastyny.

W wyniku regularnego stosowania kwasów owocowych skóra lepiej gromadzi wodę, co tłumaczy się to wzrostem poziomu ceramidów w naskórku na skutek stymulacji ich biosyntezy właśnie przez kwasy AHA. Tak więc kwasy owocowe nie tylko nie uszkadzają bariery ochronnej skóry, ale w sposób znaczący ją poprawiają. Zwiększenie ilości białek fibrylarnych i wody głębszych warstwach skóry objawia się wygładzeniem zmarszczek i bruzd na jej powierzchni oraz ogólną poprawą jej wyglądu.

Preparaty z kwasem mlekowym są bardzo wskazane po okresie letnim i zimowym, kiedy skóra jest zmęczona działaniem słońca lub mrozu i wymaga szczególnej pielęgnacji np. eliminacji drobnych zmarszczek czy rozjaśnienia plam pigmentacyjnych.
Kolejną zaletą kwasu mlekowego jest to, iż jest on efektywnym promotorem przejścia przezskórnego tzn. ułatwia wchłanianie innych substancji w tym odżywczych i regenerujących.

Następnym składnikiem jest Caprylyl Glycol. Jest on nowym dodatkiem stosowanym do produkcji naszego kolagenu. Caprylyl Glycol jest substancją identyczną z naturalną, tzn. jest syntezowany przez człowieka, ale posiada strukturę chemiczną identyczną jak związek naturalny.

Składnik ten dzięki swojej budowie jest jednocześnie czynnikiem nawilżającym (humektantem) i delikatnie natłuszczającym skórę. Obecność krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego ułatwia wchłanianie naszego preparatu w głąb skóry a jednocześnie, poprzez delikatne natłuszczenie, zapobiega ucieczce z niej wody.

Cechy zewnętrzne
Preparat charakteryzuje się jednorodną żelową konsystencją, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych o przezroczystej, lekko opalizującej barwie oraz słabo wyczuwalnym charakterystycznym zapachu.

Struktura
Preparat charakteryzuje się zawartością wody w granicach 95-97,5%. Suchy preparat zawiera 89,9% substancji białkowych. Białka kolagenowe stanowią 75% całej frakcji białkowej. Rozdział elektroforetyczny w warunkach denaturujących ujawnił trójskładnikową budowę natywnego kolagenu. Potrójnej helisa składa się z podjednostki alfa1 (120 kDa) i alfa2(130 kDa) oraz alfa (220 kDa). Poszczególne podjednostki stanowią 43, 23 i 34%.
Kolagen Naturalny Inventia zawiera berdzo dużo reszt glicyny (30,4%), proliny (11,3%), alaniny (8,0%), hydroksyproliny (7,8%), glutaminy (6,1%), oraz argininy (4,6%).
Resztę substancji stanowią białka o masie 70-150 kDa, w tym elastyna, wolne aminokwasy, peptydy, lipidy, węglowodany i aminy, które stabilizuja potrójną helisę i sprawiają ,iż jej termostabilność jest wyższa. Ponadto preparat wzbogacono o kwas mlekowy będący składnikiem NMF (Naturalnego Czynnika Nawilżającego skórę).

Ocena mikrobiologiczna
Kolagen Naturalny Inventia spełnia wymagania mikrobiologiczne stawiane kosmetykom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r.i nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia człowieka pod względem czystości mikrobiologicznej.
Preparat został oceniony pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi oraz potwierdzenia jego korzystnych właściwości użytkowych przez niezależne Specjalistyczne Laboratorium Badawcze „ITA-TEST” S.C. Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej. Ponadto stale współpracujemy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Print Friendly